Kalendarz roku szkolnego

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

 
 

  

 
 

 

WYDARZENIA SZKOLNE

Lp.

Zdarzenie

Termin/osoba odpowiedzialna

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.09. 2016r.

 

 

 

Szczegółowe terminy i osoby odpowiedzialne ustali zespół zadaniowy każdej ze szkół–

WAŻNE WYDARZENIA  W ŻYCIU SZKOŁY

 Rada Pedagogiczna zostanie zapoznana

 z propozycjami  zespołu podczas konferencji w miesiącu wrześniu

 

2

Ślubowanie klas pierwszych- 23 września  2016r.

3

Rajd klas 1 – 24 września 2016r.

4

Dzień Języków Obcych – wrzesień /październik 2016r.

5

Dzień Komisji Edukacji Narodowej -akademia październik 2016r.

6

Święto Niepodległości –apel - listopad 2016r.

7

Andrzejki, Hallowen, Mikołajki- listopad/grudzień 2016r.

8

Szkolne Jasełka, spotkania wigilijne -grudzień 2016r.

9

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – styczeń 2017r.

10

Studniówka – styczeń 2017r.

11

Walentynki- luty 2017r.

12

„Dni Otwarte w CKZiU”

13

„Ostatni dzwonek”, uroczystość pożegnania  klas programowo najwyższych; 28 kwietnia 2017r.

14

Festiwal Zawodów,  Targi Pracy  2017r.

15

Dzień Sportu w CKZiU maj/czerwiec 2017r.

16

Dzień Bezpieczeństwa maj/czerwiec2017r.

17

Zakończenie roku szkolnego – akademia, czerwiec 2017r.

18

Inne wydarzenia- zgodne ze specyfiką szkoły