Ogłoszenia

Oferta Ferie zimowe 2019

1.Przekazujemy ofertę zajęć placówek pracy pozaszkolnej i MOS dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. W załączeniu znajduje się zgoda rodziców na udział syna/córki w zajęciach sportowych. Placówki pracy pozaszkolnej wydają karty zgłoszenia dla uczniów, którzy nie są uczestnikami zajęć w okresie roku szkolnego.

 

Zagrożenie WZW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu informuje, że w związku
z zarejestrowaniem na terenie kraju i woj. śląskiego  wzrostu zachowań na WZW typu A wskazane jest przypomnienie właściwych zasad higieny, w tym w szczególności mycia rąk.

Poniższe informacje obrazują właściwe zachowanie higieny.

Zwolnienie z w-f

Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia 30 września bieżącego roku szkolnego. Zwolnienia dostarczone w późniejszym terminie będą rozpatrywane jedynie w nagłych przypadkach losowych.

Druki tj. podanie o zwolnienie do dyrektora i zaświadczenie do lekarza są do pobrania poniżej