O szkole

Strona główna >> Node >> O szkole

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 jest częścią CKZiU przy ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu.

Szkoła jest położona wśród zieleni, ma dogodne połączenia komunikacyjne. Obserwuje ją non-stop kilkanaście kamer wewnątrz i na zewnątrz budynku, dzięki czemu jest wolna od przemocy, chuligaństwa i narkotyków. Szkoła jest niedostępna dla obcych - każdy uczeń posiada własny elektroniczny klucz umożliwiający wejście i wyjście z budynku.

Szkoła weszła z dn. 1.09.2013r. w skład CKZiU w Sosnowcu.

Obecnie kształcimy uczniów w klasach wielozawodowych

 

 -integracyjnych

- specjalnych.

Nasz system kształcenia składa się z kilku elementów:

  • przedmiotów ogólnokształcących
  • przedmiotów zawodowych 
  • zajęć praktycznych u pracodawców - w realnych warunkach pracy