Historia szkoły

Strona główna >> Node >> Historia szkoły

Zespół  Szkół  Usługowych (do 31 sierpnia 2008 r. Zespół  Szkół Zawodowych  Nr 2)  jest szkołą powołaną  do życia
1 września 1993r. Można więc powiedzieć,  ze jest najmłodszą szkołą na terenie  Sosnowca. Historia tej szkoły jest jednak nieco dłuższa.
W 1950 r. zostaje oddany obiekt mający służyć przygotowaniom kadr górniczych. W tym też roku Minister Przemysłu powołuje Zasadniczą Szkołę Górniczą przy Kopalni Węgla Kamiennego "KLIMONTÓW". Przy szkole powstaje internat dla młodzieży zamiejscowej oraz warsztaty szkolne.

W 1975 r. następuje połaczenie kopalni "Klimontów" z kopalnią  "Mortimer-Porąka", przy której również funkcjonowała Szkoła Górnicza. Szkoły swoje nazwy rozszerzają o Nr 1 i Nr 2. Po roku 1990 nastupuje trudny okres dla przemysłu, w tym również i dla górnictwa. Restrukturyzacja górnictwa oraz kończące się zasoby węgla w naszej kopalni stają się przyczyną ograniczenia naboru do klas pierwszych oraz połączenia obu szkół w jedna z siedzibą w Sosnowcu- Klimontowie.
W 1991 roku zapada decyzja o całkowitej likwidacji szkoły. Kierownictwo szkoły czyni starania otwarcia, zgodnie z oczekiwaniem środowiska, szkoły zawodowej nie związanej z górnictwem.  Po przeanalizowaniu przyszłych potrzeb rynku pracy Kuratorium  Oświaty roku wydaje zgodę na otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej przede wszystkim w zawodach usługowych oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zawodowej. W następnym roku zostaje otwarte Liceum Zawodowe, a wszystkie szkoły włączone w Zespół Szkół Zawodowych. W Zespole naukę pobiera w tym  czasie około 700 uczniów. Do czasu likwidacji szkoły górniczej jej mury opuściło 8756 absolwentów.

Od  1 września 2002 r.  reforma systemu oświaty wkracza do szkół  ponadgimnazjalnych. W naszym  Zespole rozpoczyna  działalność LICEUM  PROFILOWANE kształcące w profilach usługowo-gospodarczym i kształtowanie środowiska oraz ZASADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA, w której można zdobyć dowolnie wybrany przez ucznia zawód.

Z dniem  1 września 2008r. szkoła uchwałą Rady Miasta Sosnowca otrzymuje nazwę ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH.

Dyrektor szkoły
mgr Iwona Bereza

2003-2013

Dyrektor szkoły 1990-2002
mgr inż. Czesław Kamiński
Szkoła jest położona wśród zieleni, ma dogodne połączenia komunikacyjne. Obserwuje ją bez przerwy kilkanaście kamer wewnątrz i na zewnątrz budynku, dzięki czemu jest wolna od przemocy, chuligaństwa i narkotyków. Szkoła jest niedostępna dla obcych -  wejście jest strzeżone przez System Rejestracji i Kontroli Dostępu.