Tapicer

Strona główna >> Node >> Tapicer

TAPICER

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Tapicer wykonuje i naprawia tapicerowane elementy meblowe lub meble oraz elementy tapicerek samochodowych. Uczeń podpisuje umowę o pracę z pracodawcą, otrzymując comiesięczne wynagrodzenie, a pracodawca odprowadza składkę do ZUS-u lub umowę o praktyczną naukę zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach w zakładzie tapicerskim.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Zadaniem tapicera jest:

·         wykonywanie wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich

·         wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych

·         wykonywanie usług tapicerskich

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA :

W wyniku procesu kształcenia absolwent potrafi:

  • rozróżniać rodzaje wyrobów tapicerowanych
  • charakteryzować rodzaje prac dekoratorskich
  • posługiwać się dokumentacją techniczną stosowaną w tapicerstwie
  • sporządzić kalkulację kosztów wykonania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich
  • dobrać techniki i materiały do wykonania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich
  • posługiwać się narzędziami i urządzeniami tapicerskimi
  • wykonać pomocnicze prace stolarskie i ślusarskie niezbędne w produkcji wyrobów tapicerowanych
  • rozpoznać rodzaje uszkodzeń wyrobów tapicerowanych

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJĘ:

A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

·         Absolwent znajdzie pracę w zakładzie tapicerskim, meblowym lub przedsiębiorstwie produkcyjnym

·         Prowadzić własną działalność gospodarczą

·         Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.

 

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TAPICER W ZSZ nr 2 w budynku na ul. H. Hubala Dobrzańskiego 131