Stolarz

Strona główna >> Node >> Stolarz

STOLARZ

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Stolarz wykonuje różnego rodzaju meble i stolarkę budowlaną. W obecnym czasie jest zawodem o szerokich możliwościach zatrudnienia, nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Uczeń podpisuje umowę o pracę z pracodawcą, otrzymując comiesięczne wynagrodzenie, a pracodawca odprowadza składkę do ZUS-u lub umowę o praktyczną naukę zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach w dużym zakładzie stolarskim.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Stolarz zajmuje się:

·         wykonywaniem produktów drewnianych i usług związanych z obróbką, montażem, okuwaniem i naprawą elementów drewnianych

·         dobieraniem odpowiednich gatunków drewna do wytwarzania określonych mebli, elementów konstrukcji budowlanych

·         wykonywaniem prac związanych z obróbką materiałów drzewnych przy pomocy narzędzi manualnych lub specjalistycznych maszyn i urządzeń

·         konserwacją mebli, drewnianych przedmiotów codziennego użytku

·         odnawianiem i konserwacją drewnianych antyków

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA :

W wyniku procesu kształcenia absolwent potrafi:

·         dokonuje klasyfikacji drewna i materiałów drzewnych

·         posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną

·         dobiera technologię wytwarzania wyrobów stolarskich

·         dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania obróbki drewna i tworzyw drzewnych

·         ustala przyczyny uszkodzeń wyrobów oraz określa sposób ich naprawy, renowacji lub konserwacji

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJĘ:

A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

·         „Mam zawód- mam pracę w regionie”

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

·         Stolarz może pracować w fabrykach mebli, zakładach stolarskich, na placach budowy, w składach materiałów, suszarniach, przy ręcznej i maszynowej obróbce drewna i tworzyw drzewnych, w modelarniach, klejarniach, wykańczalniach, montowniach, pakowalniach i magazynach wyrobów.

·         Może również prowadzić własny zakład stolarski.

·         Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.

 

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE STOLARZ W BS 1 nr 2 w budynku na ul. Br. Mieroszewskich 42