Kadra

Strona główna >> Kadra

 

KADRA PEDAGOGICZNA
Branżowej Szkoły I stopnia nr 2
(dawniej:ZASADNICZEJ SZKOŁY  ZAWODOWEJ NR 2)  
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

mgr  Zbigniew Zalas Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

mgr Janusz Mazur - Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

mgr Katarzyna Pachnik -  Kierownik szkolenia praktycznego

Lista nauczycieli