Kadra

Strona główna >> Kadra

 

KADRA PEDAGOGICZNA
Branżowej Szkoły i stopnia nr 2
(dawniej:ZASADNICZEJ SZKOŁY  ZAWODOWEJ NR 2)  
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

mgr inż Jacek Górski - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

mgr Janusz Mazur - Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

mgr Katarzyna Pachnik -  Kierownik szkolenia praktycznego

 

 

Lp

Nazwisko i imię

Przedmiot

1.       

Mazur Janusz

Wicedyrektor, przedmioty zawodowe

2.       

Bernaś Sławomir

Kierownik warsztatów, przedmioty zawodowe

3.       

Pachnik Katarzyna

Kierownik praktycznej nauki zawodu

 

   

5.       

Bernaś Magdalena

Biblioteka

 

   

7.       

Częstochowski Jerzy

Przedmioty  zawodowe

 

   

9.       

Dróżdż Małgorzata

Pedagog

10.   

Dudzicz  Barbara

Język polski, wok, kps, doradztwo zawodowe

11.   

Dzięga  Alicja

Biologia, chemia, edb, przedmioty zawodowe

12.   

Fąfara  Magdalena

Psycholog

13.   

Florczyk Ewa

Wychowanie fizyczne

14.   

Garbaś Aleksandra

Rewalidacja

15.   

Gębarowska Bogumiła

Język angielski

16.   

Głowacz Bogusława

Religia

17.   

Golda Paweł

Zajęcia praktyczne

18.   

Heyda Marek

Wychowanie fizyczne

 

   

20.   

Janczyk  Zbigniew

Wychowanie fizyczne

21.   

Jasińska Jolanta

Przedmioty zawodowe

22.   

 

 

23.   

Koniuszewska Swietłana

Przedmioty zawodowe

24.   

ks. Grzegorz Maciejewski

Religia

 

 

 

26.   

Lewandowska Renata

Język polski

27.   

Magierowska Magdalena

Geografia

28.   

Maksymow Elżbieta

Przedmioty zawodowe

29.   

Masłowska Grażyna

Chemia, fizyka matematyka, przedmioty zawodowe

30.   

 

 

31  

Rakowska Dorota

Wychowanie fizyczne

32.   

Stańczyk Jolanta

Język angielski

 

 

 

34.   

 

 

35.   

Straszak  Jolanta

Przedmioty zawodowe, informatyka, podstawy przedsiębiorczości

36.   

Suszalska Małgorzata

Przedmioty zawodowe

37.   

Ślęczka Agnieszka

Przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości

38.   

Weber Małgorzata

Historia, wos

39.   

Wiltosiński Andrzej

Matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe

40.   

Witas Małgorzata

Język niemiecki

41.   

 

 

42.   

Kijak Beata

Przedmioty zawodowe

43.   

Wiończyk Grzegorz

Etyka