Kadra

 

KADRA PEDAGOGICZNA
ZASADNICZEJ SZKOŁY  ZAWODOWEJ NR 2  
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

mgr inż Jacek Górski - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

mgr Janusz Mazur - Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

mgr Katarzyna Pachnik -  Kierownik szkolenia praktycznego

 

 

Lp

Nazwisko i imię

Przedmiot

1.       

Mazur Janusz

Wicedyrektor, przedmioty zawodowe

2.       

Bernaś Sławomir

Kierownik warsztatów, przedmioty zawodowe

3.       

Pachnik Katarzyna

Kierownik praktycznej nauki zawodu

4.       

Banyś Tomasz

Rehabilitant

5.       

Bernaś Magdalena

Biblioteka

6.       

Bulkowska Martynika

Przedmioty  zawodowe

7.       

Częstochowski Jerzy

Przedmioty  zawodowe

8.       

Dominik  Grzegorz

Wychowanie fizyczne

9.       

Dróżdż Małgorzata

Pedagog

10.   

Dudzicz  Barbara

Język polski, wok

11.   

Dzięga  Alicja

Biologia, chemia, edb, przedmioty zawodowe

12.   

Fąfara  Magdalena

Psycholog

13.   

Florczyk Ewa

Wychowanie fizyczne

14.   

Garbaś Aleksandra

Rewalidacja

15.   

Gębarowska Bogumiła

Język angielski

16.   

Głowacz Bogusława

Religia

17.   

Golda Paweł

Zajęcia praktyczne

18.   

Heyda Marek

Wychowanie fizyczne

19.   

Jachimowska Grażyna

Zajęcia praktyczne

20.   

Janczyk  Zbigniew

Wychowanie fizyczne

21.   

Jasińska Jolanta

Przedmioty zawodowe

22.   

Kula  Adam

Przedmioty zawodowe

23.   

Koniuszewska Swietłana

Przedmioty zawodowe

24.   

ks. Koryto Wojciech

Religia

25.   

Kwiecień-Jagielska Małgorzata

Zajęcia praktyczne

26.   

Lewandowska Renata

Język polski

27.   

Magierowska Magdalena

Geografia

28.   

Maksymow Elżbieta

Przedmioty zawodowe

29.   

Masłowska Grażyna

Chemia, fizyka matematyka, przedmioty zawodowe

30.   

Nowak  Sylwia

Matematyka, fizyka

31  

Rakowska Dorota

Wychowanie fizyczne

32.   

Stańczyk Jolanta

Język angielski

33.   

Stawarz-Pela Jolanta

Język rosyjski

34.   

Stolarz  Monika

Matematyka

35.   

Straszak  Jolanta

Przedmioty zawodowe, informatyka, podstawy przedsiębiorczości

36.   

Suszalska Małgorzata

Przedmioty zawodowe

37.   

Ślęczka Agnieszka

Przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości

38.   

Weber Małgorzata

Historia, wos

39.   

Wiltosiński Andrzej

Matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe

40.   

Witas Małgorzata

Język niemiecki

41.   

Wola Marzena

Język polski, wos

42.   

Dewerenda Anna

Przedmioty zawodowe

43.   

Wiończyk Grzegorz

Etyka

44

Zalas Dorota Doradztwo zawodowe