Drukarz

Strona główna >> Drukarz

DRUKARZ

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Drukarz zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Uczeń podpisuje umowę o pracę z pracodawcą, otrzymując comiesięczne wynagrodzenie, a pracodawca odprowadza składkę do ZUS-u lub umowę o praktyczną naukę zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach w drukarniach lub zakładach poligraficznych.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Drukarz zajmuje się:

·         sporządzaniem form drukowych

·         przygotowywaniem materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

W wyniku procesu kształcenia absolwent potrafi:

·         rozróżniać rodzaje form drukowych

·         obsługiwać maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych

·         dobrać materiały podstawowe i pomocnicze do procesu drukowania

·         dobrać metody kontroli i oceny procesu drukowania

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJĘ:

A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

·         Absolwent szkoły zasadniczej może być zatrudniony w drukarni lub zakładzie poligraficznym.

·         Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.

 

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE DRUKARZ W ZSZ nr 2 w budynku na ul. H. Hubala Dobrzańskiego 131