Sprzedawca

Strona główna >> Sprzedawca

SPRZEDAWCA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

W związku z rozwojem usług, związanych z obsługą klienta, zawód sprzedawcy jest najbardziej wszechstronnym zajęciem. Uczniowie podpisują umowę o pracę z pracodawcą, otrzymując comiesięczne wynagrodzenie, a pracodawca odprowadza składkę do ZUS-u lub umowę o praktyczną naukę zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach w placówkach handlowych. Praca w handlu charakteryzuje się stałym kontaktem z klientem oraz koniecznością wykonywania różnorodnych czynności z tym związanych. Specyfika zawodu wymaga dużej samodzielności w zorganizowaniu sobie pracy, poczucia odpowiedzialności za wykonywane czynności i powierzony majątek oraz zdyscyplinowania w utrzymaniu porządku i czystości w punkcie sprzedaży. Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w wszystkich rodzajach usług.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Sprzedawca to osoba sprzedająca produkty oferowane w punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowej. Ponadto zajmuje się:

·         przyjmowaniem dostaw oraz przygotowywaniem towarów do sprzedaży
·         wykładaniem, metkowaniem towarów
·         doradzaniem klientom
·         dokumentowaniem obrotów towarowych
·         pozyskiwaniem nowych klientów
·         dbaniem o wizerunek punktu sprzedaży oraz jakość obsługi klienta

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA :

W wyniku procesu kształcenia absolwent potrafi:

·         obsługiwać klientów w handlu bezpośrednim metodą tradycyjną lub pośrednio metodą samoobsługową
·         przyjmować dostawy towarów oraz przygotowywać je do sprzedaży
·         dokumentować obroty towarowe
·         wykonywać operacje rachunkowo-kasowe oraz rozliczać i zabezpieczać utarg
·         przyjmować i rozpatrywać reklamacje

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJĘ:

A.18. Prowadzenie sprzedaży

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

·         „Mam zawód- mam pracę w regionie”

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

·         Absolwent szkoły zasadniczej może być zatrudniony we wszelkiego rodzaju punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.
·         Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.